Despre Comunitate

Comunitatea Fluturelui Albastru este grupul celor care crează produse sau servicii în teritoriul Ținutului Fluturelui Albastru și care aleg să folosească la comun marca înregistrată Ținutului Fluturelui Albastru pentru dezvoltarea lor și a microregiunii.

Comunitatea Fluturelui Albastru este formată din Membri, aderarea realizându-se printr-o cerere și prin îndeplinirea și respectarea regulamentului Comunității.

Conceptul de Membru în Comunitatea Ținutul Fluturelui Albastru a fost creat vizând următoarele obiective:

  1. Crearea de valoare adăugată pentru inițiativele sau afacerile din acest teritoriu prin folosirea unui brand mare, microregional
  2. Crearea de omogenitate și coerență în promovarea inițiativelor din teritoriu
  3. Sprijin comun pentru dezvoltarea membrilor
  4. Recunoașterea provenienței unor produse și servicii și a muncii unor membri remarcabil din teritoriu
  5. Motivarea dezvoltării de servicii de calitate, respectând principii de sustenabilitate ale microregiunii
  6. Încurajarea păstrării particularităților culturale locale, a tehnicilor tradiționale sau ecologice vechi și a unui mediu natural special și valoros
  7. Motivarea localnicilor în a dezvolta noi produse și servicii în teritoriu

Beneficiile Comunității

Beneficii de imagine

– acces la un brand mare, cu vizibilitate regională și cu acces la public Clujean;

– Membrii comunității primesc dreptul de a folosi logo-ul Ținutului și însemnele: ”sunt din Ținutul Fluturelui Albastru”;

– o atestare suplimentară în fața clienților:
Ținutul Fluturelui Albastru este singurul loc din Europa în care se regăsesc toate cele 4 specii de fluturi Maculinea. Prezența fluturilor maculinea în acest areal este garanția unui loc curat, fără poluare, un loc prielnic pentru producția de produse locale; 

 

Beneficii de promovare și vizibilitate

– vizibilitate pe paginile Ținutului Fluturelui Albastru – social media, website, etc, implicând acces la un public mai mare; 

– prezența locației membrilor pe harta Ținutului; 

– prezența activităților membrilor în calendarul Ținutului; 

 

Acces la oportunități

– invitarea la diferite evenimente și activități inițiate de Comunitatea Fluturelui Albastru și de partenerii acesteia;

– dezvoltarea de noi proiecte împreună cu Comunitatea;

– dezvoltarea unei rețele de contacte cu potențial de parteneriate. Acces la conexiuni cu alții din Comunitate sau din afara acesteia;

– posibilitatea de a participa la evenimente sau proiecte mari ca și comunitate (în unele proiecte sau parteneriate e mai ușor accesul și negocierea cu o bază de date solidă);

– existența unui cadru juridic și administrativ (ONG non-profit);

– ajutor direct în organizarea de evenimente cu specific local în sat sau în gospodărie;

– oportunități de cursuri și traininguri;

 

 

Regulamentul Comunității

Regulile de aderare și condițiile de bază pentru statutul de membru

Organizația sau persoana care cere statutul de membru, denumită în continuare ”aplicant” trebuie să respecte următoarele cerințe:

1. Aplicantul realizează produse sau servicii în cadrul teritoriului Ținutul Fluturelui Albastru (cele 12 comune: Aluniș, Apahida, Bobâlna, Bonțida, Borșa, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Sic și Vultureni. Vezi mai jos detaliile condiților de proveniență)

2. Aplicantul a participat la minim o întâlnire a Comunității TFA sau minim o întâlnire a Asociației Plaiuri Noi. În cazul în care o participare nu este posibilă, se poate cere o vizită directă la locația aplicantului.

3. Aplicantul se angajează ca în fiecare an să colaboreze cu alți membri ai Comunității în minim o activitate a sa, sau că va participa la minim un eveniment comun sub marca TFA (târguri, festivaluri sau tururi turistice).

4. Aplicantul va respecta condițiile de folosire a mărcii și a însemnelor sale primite în kit-ul de marketing al TFA. Kit-ul va conține: reguli de folosire logo, codurile oficiale de culori TFA, texte oficiale care descriu teritoriul și povestea fluturilor albaștri și modele de materiale de promovare.

5. Activitățile aplicantului (de orice natură) nu dăunează condițiilor naturale ce țin de pajiștile și habitatele de fluturi și nu dăunează în general naturii și mediului.

6. Activitățile aplicantului (de orice natură) nu contravin principiilor de multiculturalitate specifice zonei

Detalii de regulament

1. Accesul în Comunitatea Fluturelui Albastru este gratuit.
Membrii, prin voia lor, pot opta ca pentru anumite perioade de timp sau pentru anumite proiecte să constituie un sistem de cotizații individuale.

2. Membrii care nu respectă regulamentul Comunității pot pierde acest statut pentru o perioadă determinată sau nedeterminată de timp.

3. Condiții de eligibilitate pentru aderare. Orice persoană fizică sau juridică (inclusiv PFA, II, ONG sau Autoritate Publică) care desfășoară activități și crează servicii sau produse strict în teritoriul geografic al Ținutului Fluturelui Albastru și care respectă regulamentul comunității.
Serviciile create pot fi atât comerciale, sociale, culturale sau de agrement.

4. Limitele geografice ale Ținutului Fluturelui Albastru. Microregiunea Ținutul Fluturelui Albastru acoperă teritoriul văii Someșului Mic pe porțiunea dintre Cluj-Napoca și Dej, incluzând dealurile văilor afluente de la stânga și dreapta a acesteia. Din punct de vedere administrativ, Ținutul este reprezentat de teritoriile comunelor: Aluniș, Apahida, Bobâlna, Bonțida, Borșa, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Sic și Vultureni.

Organizațiile care desfășoară activități în imediata apropiere a celor 12 comune din teritoriul Ținutului, în zone limitrofe care geografic, etnografic sau cultural sunt parte a văii Someșului Mic își pot arăta interesul pentru aderarea în Comunitate. Acceptul se va da doar după o analiză strictă de proximitate și relevanță și doar cu consultarea membrilor comunității.

5. Garanțiile statutului de membru. Statutul de Membru al Comunității TFA garantează proveniența geografică a activității membrului,  adică faptul că își desfășoară activitatea în teritoriul geografic al Ținutului Fluturelui Albastru. Membrii aderați pot susține oficial: ”Sunt din Ținutul Fluturelui albastru”.

6. Drepturile de folosire ale statutului de Membru.
Membrii pot folosi marca și logo-ul TFA pentru a atesta general că organizația lor este din Ținutul Fluturelui Albastru și că sunt Membri în Comunitate. Ei pot semnala acest fapt (respectând regulile vizuale de folosire a elementelor brandului) pe site-urile web propri, la standurile de la târguri, pe porțile gospodăriilor sau pe materiale promoționale. În general, membrii vor folosi logo-ul sau însemnul ”Sunt din Ținutul Fluturelui Albastru”

Totuși, Membrii nu au automat dreptul de a folosi marca direct pe produsele sau etichetele de produse. Pentru acreditarea și marcarea de produse va exista în viitor o etichetă specială a Ținutului Fluturelui Albastru, dedicată strict produselor realizate majoritar cu materie primă sau cu forță de muncă locale.

7. Statutul juridic. Comunitatea Ținutului Fluturelui Albastru nu are o formă juridică individuală. Ea este la acest moment un grup informal de membri,  care aleg să vină împreună beneficiind de dreptul de a folosi marca Ținutului Fluturelui Albastru. Grupul este sprijinit de Asociația Plaiuri Noi, iar anumite proiecte pot fi relizate prin statutul juridic al acesteia. În viitor, prin dorința și implicarea membrilor, Comunitatea poate prinde o formă juridică ca organizație proprie.

8. Conducerea și administrarea Comunității.
Pentru o perioadă de 2 ani, conducerea Comunității este coordonată de Asociația Plaiuri Noi, iar deciziile finale pe această perioadă vor fi luate de către aceasta sau de către o comisie creată de aceasta. Deciziile importante vor fi luate cu consultarea membrilor.

9. Valabilitatea regulamentului. Acest regulament este valabil pentru 2 ani cu începere din 1 ianuarie 2021, cu condițiile de mai jos. Construcția Comunitățiii va fi un proces viu și care se va regla în timp. Astfel, la anumite intervale de timp, regulamentul poate suporta modificări și reajustări în funcție de evoluția acțiunilor Comunității, dorințele membrilor sau realitățile momentului. Orice modificare ulterioară se va lua cu consultarea membrilor sau chiar cu votul acestora.

Cum decurge aderarea la Comunitate

Aderarea unei persoane la comunitate se realizează în 3 pași:

1. Exprimarea dorinței de aderare și completarea cererii. Orice entitate care îndeplinește toate condițiile de Aderare Membru poate face o cerere de aderare spre Asociația Plaiuri la datele de contact de mai jos.

2. Evaluarea. Asociația Plaiuri Noi evaluează respectarea condițiilor de către aplicant. Acolo unde este nevoie, Asociația Plaiuri Noi poate cere detalii suplimentare, o vizită de teren sau recomandări din partea altor membri din Comunitate.

3. Validarea. Aplicantul care îndeplinește condițiile primește dreptul de a folosi marca Ținutul Fluturelui Albastru (în condițiile stabilite în regulament și în kit-ul